Aktiviteter

Aktivitet 1 – Omvärldsanalys

Omvärldsanalys, forskningsläget inom Bolognaområdet.  Analys av måldokument och kriterier på deltagande lärosäten.  Definition av begrepp.

Aktivitet 2 – Kriterier

Förslag till kriterier och dialog gällande PDK bland deltagande lärosäten, utifrån resultat från aktivitet 1.

Aktivitet 3 – Metoder/dokumentation

Utveckling av metoder för utveckling och kvalitetssäkring av PDK. Utveckla material för hur PDK kan dokumenteras.

Aktivitet 4 – Utbildning

Utveckling och genomförande av gemensamma utbildningsinsatser för att utveckla PDK hos personal verksam inom nätbaserad undervisning, utbildning, kompetensutveckling, och fort/vidareutbildning.

Aktivitet 5 – Utvärdering/analys

Utvärdering, analys, slutrapportering av hos parterna förankrade kriterier för bedömning och kvalitetssäkring av PDK, inklusive strategisk utvecklingsplan, samt en strategi för gränsregional samordning mellan Vasa och Umeå för kriterier för PDK-kriterier inom högre utbildning.

@ Copyright - PDK 2014 - Enfold Theme by Kriesi