KVOOC – Utbildning/seminarieserie

KVOOC, Kvarken Open Online Course
PDK-projektet genomförde en utbildningsinsats inom området Pedagogisk Digital Kompetens (PDK).

Utbildningen genomfördes i form av en KVOOC, Kvarken Open Online Course. Alltså en typ av MOOC, en öppen kurs riktad till alla lärare på lärosätena i Kvarkenområdet. Kursen var ett samarbete mellan lärosäten i Vasa och Umeå och gavs på svenska. Till utbildningen var 4 fristående seminarier kopplade som även var öppna för de som inte deltog i kursen.

Valde man att gå kursen och lösa kursens uppgifter fick man ett intyg på 2 veckors högskolepedagogisk utbildning. Kursen startade 9 december 2013 och slutade 24 februari 2014 och bedrevs i plattformen Moodle.

Kursansvariga var Per Andersson (UPL, Umeå universitet) och Maria Byholm (Tritonina, Vasa)

Workshop 1: Intro till PDK, teorier, modeller
Måndag 9.12.2013
Tid 9.00-11.00 sve / 10.00-12.00 fin
Plats Vasa: T611 Tritonia
Plats Umeå: UPL-s lokal ”Handledaren”, Naturvetarhuset plan 2

Workshop 2: IKT-pedagogisk grundsyn
Torsdag 12.12.2013
Tid 13.00-15.00 sve / 14.00-16.00 fin
Plats Vasa: K319 Tritonia
Plats Umeå: IT-rummet, Pedagogiska inst. Beetendevetarhuset, plan 3

Workshop 3: PDK i praktiken
Torsdag 16.1.2014
Tid 9.00-11.00 sve / 10.00-12.00 fin
Plats Vasa: T611 Tritonia
Plats Umeå: UPL-s lokal ”Handledaren”, Naturvetarhuset plan 2

Workshop 4: Pedagogisk-digital utveckling
Torsdag 23.1.2014
Tid 13.00-15.00 sve / 14.00-16.00 fin
Plats Vasa: T611 Tritonia
Plats Umeå: UPL-s lokal ”Handledaren”, Naturvetarhuset plan 2

>> Inbjudan KVOOC

@ Copyright - PDK 2014 - Enfold Theme by Kriesi