Projektbeskrivning

Syftet med projektet är att genom gränsöverskridande samarbete undersöka och kartlägga vilken pedagogisk digital kompetens (PDK) som är nödvändig idag för att säkerställa hög kvalitet i undervisning via Internet, för högre utbildning och i näringslivet.

Projektets mål är att

 • beskriva vad som innefattas i PDK
 • testa och konkretisera befintliga system för PDK till pedagogiska åtgärder hos projektets partners
 • höja PDK hos undervisande personal
 • bedöma och dokumentera PDK
 • utveckla gemensamma kursmoment och seminarier
 • stärka samarbetet inom PDK inom Kvarkenområdet och att skapa modeller för digital dokumentation av PDK
📰

Projektets verksamhet

 • Omvärldsanalys av måldokument och forskningsläge
 • strategier för hög kvalitet i nätbaserad utbildning inom regionen
 • gemensamma pilotprojekt som höjer PDK hos undervisande personal
 • modeller utvecklade för att dokumentera, bedöma och kvalitetssäkra PDK
 • kontinuerlig spridning av projektets resultat via nätbaserade resurser
 • komplettering av befintliga kriterier för pedagogisk kompetens
👍

Gränsregionala mervärden i projektet är att

 • de medverkande lärosätena i Kvarken utgör en stor kritisk massa i pedagogisk kunskap och tillämpning
 • samarbete med näringslivet över Kvarken ger möjlighet till spridning mellan olika företagskulturer
 • en strategi för gränsregional PDK-samordning i högre utbildning tas fram
 • parterna har en tradition av samarbete i tidigare projekt som fortsätter utvecklas

Aktiviteter

Aktivitet 1 – Omvärldsanalys

Omvärldsanalys, forskningsläget inom Bolognaområdet.  Analys av måldokument och kriterier på deltagande lärosäten.  Definition av begrepp.

Aktivitet 2 – Kriterier

Förslag till kriterier och dialog gällande PDK bland deltagande lärosäten, utifrån resultat från aktivitet 1.

Aktivitet 3 – Metoder/dokumentation

Utveckling av metoder för utveckling och kvalitetssäkring av PDK. Utveckla material för hur PDK kan dokumenteras.

Aktivitet 4 – Utbildning

Utveckling och genomförande av gemensamma utbildningsinsatser för att utveckla PDK hos personal verksam inom nätbaserad undervisning, utbildning, kompetensutveckling, och fort/vidareutbildning.

Aktivitet 5 – Utvärdering/analys

Utvärdering, analys, slutrapportering av hos parterna förankrade kriterier för bedömning och kvalitetssäkring av PDK, inklusive strategisk utvecklingsplan, samt en strategi för gränsregional samordning mellan Vasa och Umeå för kriterier för PDK-kriterier inom högre utbildning.

@ Copyright - PDK 2014 - Enfold Theme by Kriesi