Styrgrupp

👤

Göran Sjöberg

SLU – Ordförande

👤

Jörgen From

Umeå universitet, Pedagogiska institutionen – Projektledare

👤

Jerker Johnson

Österbottens Förbund – Sakkunnig

👤

Peter Ehrström

Åbo Akademi

👤

Raijaliisa Laakkonen

Vasa Yrkeshögskola

👤

Michael Uljens

Åbo Akademi

👤

Minna-Marit Jaskari

Vasa universitet

👤

Maria Byholm

Tritonia

👤

Katarina Winka

Universitetspedagogiskt centrum, Umeå universitet

👤

Magnus Rudehäll

Region Västerbotten

@ Copyright - PDK 2014 - Enfold Theme by Kriesi