Vad är Pedagogisk Digital Kompetens

Resultat från Webbinarie I ”Vad är Pedagogisk Digital kompetens”

Syftet med webbinariet var att samla in feedback från deltagarna, få in synpunkter på deltagarnas definition av PDK som blev ett  underlag till projektets definition.

Gruppernas synpunker

Vad är PDK?
Trygghet, ångestfri tillvaro.
Möjligheter kontra hinder. Gäller att gilla läget.
Kunskap, färdigheter, förhållningssätt.
Följa regelverk. Tänka på rättssäkerheten.

 Är det viktigt?
För vem är det viktigt?
Finns det ett intresse från universitetsledningen?

Vad tänker lärarna om detta?
Ger andra/nya möjligheter att distribuera och illustrera kunskap.

Synliggöra PDK – hur?
Ha något att hänga upp kompetensen på för att därigenom göra kompetensen synlig till exempel genom koppling till kunskaper, färdigheter och förhållningssätt.

Mindmaps från grupperna

@ Copyright - PDK 2014 - Enfold Theme by Kriesi